U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

16-05-2017

Steun uit omgeving voor Windplan Blauw in Flevoland

  


  

15-05-2017

Leden SwifterwinT tekenen hoofdovereenkomst

Ondertekening overeenkomst door L. SipkensOndertekening overeenkomst door L. Sipkens

Lammert Sipkens tekende als eerste, daarna volgden meer dan honderd leden.

 


 

14-04-2017

Windplan Blauw, Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 14-04-2017

Nota van Antwoord op de zienswijzen concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 2-02-2017

Definitief toetsingsadvies commissie MER

 

Waarom windpark Windplan Blauw?

De komst van het windpark levert veel voordelen op ten opzichte van de huidige situatie.

 

Opwekken van meer duurzame energie

Momenteel staan er 74 windturbines in projectgebied Flevoland Noord die samen zo’n 75 MW vermogen hebben. Dit levert jaarlijks ongeveer 150 miljoen kWh aan groene energie op, goed voor de stroomvoorziening van zo’n 43.000 huishoudens. Met de komst van het Windpark Windplan Blauw worden de huidige windmolens in de polder vervangen door windmolens met meer vermogen. De nieuwe molens, ieder zo’n 3,3 MW per stuk, wekken samen zo’n 215 MW aan groene energie op. Hiermee voorzien zij zo’n 172.000 huishoudens van groene stroom. Daarbij is het park straks verantwoordelijk voor de besparing van 340 miljoen ton CO2 per jaar.

 

Bijdragen aan nationale energie voorstellen

Met het Windpark Windplan Blauw wordt straks heel veel duurzame windenergie opgewekt. Hiermee speelt het Windpark een belangrijke rol in het behalen van de doelstelling in het Energieakkoord. Hierin staat dat in 2020 14% van alle energie duurzaam moet worden opgewekt. Kijk voor meer informatie op de website over het energieakkoord.

Flevoland heeft, als windrijke provincie met een jonge traditie van windenergie, een groot deel van de landelijke doelstelling van 6.000 MW op zich genomen: 1.390,5 MW. De drie nieuwe parken Prinses Alexia, Sternweg en Noordoostpolder zijn goed voor 637 MW, de kleinere molens van de oude generatie samen voor 629 MW. In 2020 moet daar ten minste 124,5 MW netto aan toegevoegd zijn, plus de capaciteit van de dan verwijderde oudere windmolens. Het proces van opschalen en saneren gaat na 2020 door, totdat de verwijdering van alle windmolens van de vorige generatie verzekerd is. Dat moment ligt rond 2030.

De strategie van ‘opschalen en saneren’ combineert verschillende doelstellingen: een mooier landschap, een duurzamere energiehuishouding en een sterkere economie.

 

Verbeteren landschap

De landschappelijke verbetering ontstaat door de afname van het totaal aantal windmolens en de clustering in lijnopstellingen die aansluiten op bestaande lijnen in het landschap, maar wordt begrensd door de omvang van de opgave – soms zijn aanvullende investeringen in het landschap noodzakelijk. Dat geldt zowel voor de huidige lijnen van Nuon als voor de verspreid staande solitaire windmolens. Door deze herstructurering wordt de uitstraling van het landschap verbeterd.

 

Duurzamere energiehuishouding

De duurzamere energiehuishouding ontstaat doordat er veel meer windenergie aan het elektriciteitsnet wordt geleverd, en wind een oneindige en schone bron van energie is.

 

Economisch voordeel voor de regio

De economische versterking ontstaat door de extra banen die aan de windenergie verbonden zijn, maar vooral doordat de opbrengsten zoveel mogelijk in de provincie zelf terecht komen. Nu ontlenen veel agrarische bedrijven een substantieel neveninkomen aan windenergie. De aanpak is erop gericht dat dit in de toekomst mogelijk blijft en dat ook andere bewoners en ondernemers in de ontwikkeling of de exploitatie kunnen participeren. Een evenredige verdeling van de maatschappelijke baten is een voorwaarde om het brede maatschappelijke draagvlak voor windenergie, dat nu in de provincie aanwezig is, op lange termijn te behouden.