U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

16-05-2017

Steun uit omgeving voor Windplan Blauw in Flevoland

  


  

15-05-2017

Leden SwifterwinT tekenen hoofdovereenkomst

Ondertekening overeenkomst door L. SipkensOndertekening overeenkomst door L. Sipkens

Lammert Sipkens tekende als eerste, daarna volgden meer dan honderd leden.

 


 

14-04-2017

Windplan Blauw, Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 14-04-2017

Nota van Antwoord op de zienswijzen concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 2-02-2017

Definitief toetsingsadvies commissie MER

 

Wie ontwikkelt het windpark?

De initiatiefnemers van het Windpark Flevoland Noord zijn windvereniging SwifterwinT en Nuon die onder de naam Windplan Blauw nauw samenwerken met de gemeenten Dronten en Lelystad, de provincie Flevoland en het Rijk.

 

Over windvereniging SwifterwinT

De vereniging SwifterwinT wil in deelgebied Noord een windpark ontwikkelen, met zoveel mogelijk opbrengsten en goede voorwaarden voor de betrokkenen in het gebied. Alle betrokkenen uit dit gebied kunnen lid worden en hebben een gelijke kans op investeren. Daarbij wil SwifterwinT  zorgvuldig omgaan met de omgeving. 

SwifterwinT is ontstaan uit drie windverenigingen in deelgebied Noord; Vereniging Initiatief Windmolenpark Ketelmeerzoom, Vereniging Natuur Stroom Groep en Vereniging Windpark Rivierduingebied.

Kijk op de website van SwifterwinT voor meer informatie.

 

Over Nuon

Nuon is een energieonderneming die met ruim 4.400 medewerkers circa 2 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland. Een betrouwbare, betaalbare en zo duurzaam mogelijke energielevering staat daarbij centraal. Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, energiegerelateerde producten, warmte en koude en helpt haar klanten om het energieverbruik te beperken. Nuon heeft in Nederland 2000 kilometer aan warmteleidingen, 251 windmolens, 2 waterkrachtcentrales, 1 biomassa centrale, 9 hoog rendement gascentrales en 1 kolencentrale. Nuon is onderdeel van Vattenfall.

Kijk op de website van Nuon voor meer informatie.

 

Over de overheidspartners

De initiatiefnemers werken binnen dit project nauw samen met de gemeente Drontengemeente LelystadProvincie Flevoland, het ministerie van Infrastructuur & Milieuhet ministerie van Economische Zaken  en Bureau Energieprojecten  (in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken).