U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

16-05-2017

Steun uit omgeving voor Windplan Blauw in Flevoland

  


  

15-05-2017

Leden SwifterwinT tekenen hoofdovereenkomst

Ondertekening overeenkomst door L. SipkensOndertekening overeenkomst door L. Sipkens

Lammert Sipkens tekende als eerste, daarna volgden meer dan honderd leden.

 


 

14-04-2017

Windplan Blauw, Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 14-04-2017

Nota van Antwoord op de zienswijzen concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 2-02-2017

Definitief toetsingsadvies commissie MER

 

Waar komt het windpark?

Het windpark is gepland in de noordwesthoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad, het blauwe gebied op de kaart).

In dat gebied staan nu zo’n 74 windmolens, veelal in eigendom van agrariërs en Nuon. De bestaande molens worden te zijner tijd vervangen (gesaneerd) door minder maar grotere molens die meer energie opleveren.