U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

16-05-2017

Steun uit omgeving voor Windplan Blauw in Flevoland

  


  

15-05-2017

Leden SwifterwinT tekenen hoofdovereenkomst

Ondertekening overeenkomst door L. SipkensOndertekening overeenkomst door L. Sipkens

Lammert Sipkens tekende als eerste, daarna volgden meer dan honderd leden.

 


 

14-04-2017

Windplan Blauw, Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 14-04-2017

Nota van Antwoord op de zienswijzen concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 2-02-2017

Definitief toetsingsadvies commissie MER

 

Windplan Blauw

Windplan blauw is de werktitel voor het windpark Flevoland Noord. Het gaat om de ontwikkeling van het windpark van circa 200 MW in de noordwesthoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad) ook wel aangeduid als projectgebied Noord in het Regioplan. ( Zie de kaart hiernaast, Windplan Blauw betreft het blauw gearceerde gebied).

Gelijktijdig wordt een plan uitgewerkt om de huidige windmolens op termijn te saneren. De nieuwe windmolens worden in lijnen (de zogenaamde lijnopstelling) geplaatst. De initiatiefnemers van het Windpark zijn windvereniging SwifterwinT en Nuon, die onder de naam Windplan Blauw nauw samenwerken met gemeenten Dronten en Lelystad, de provincie Flevoland en het Rijk. Kijk hier voor meer informatie over de initiatiefnemers.

Feiten en cijfers Windpark Flevoland Noord

  • Beoogd aantal windturbines: 65, waarvan 17 turbines in het Rivierduingebied, 17 turbines in het Ketelmeerzoomgebied, 31 turbines Buitendijks  (buitenlijn 17, binnenlijn 14)
  • Aantal te verwijderen windturbines: 74, 28 van Nuon
  • Turbinetype: Voorlopig 3,3 MW
  • Start bouw: 2020
  • Totaal aantal MW: 215 MW
  • Stroomopbrengst: 645 miljoen kWh
  • Vermeden uitstoot: 340.000 ton CO2