U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

16-05-2017

Steun uit omgeving voor Windplan Blauw in Flevoland

  


  

15-05-2017

Leden SwifterwinT tekenen hoofdovereenkomst

Ondertekening overeenkomst door L. SipkensOndertekening overeenkomst door L. Sipkens

Lammert Sipkens tekende als eerste, daarna volgden meer dan honderd leden.

 


 

14-04-2017

Windplan Blauw, Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 14-04-2017

Nota van Antwoord op de zienswijzen concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 2-02-2017

Definitief toetsingsadvies commissie MER

 

Inspraak

Windpark Windplan Blauw valt onder de Rijkscoördinatieregeling; dat houdt in dat de besluitvorming door het Rijk wordt gecoördineerd. Hierbij gelden vaste procedures met heldere inspraakmomenten. Op de pagina procedure ziet u (binnenkort) op welke onderwerpen inspraak mogelijk is. Onder planning ziet u wanneer het eerstvolgende inspraakmoment plaatsvindt.