U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

16-05-2017

Steun uit omgeving voor Windplan Blauw in Flevoland

  


  

15-05-2017

Leden SwifterwinT tekenen hoofdovereenkomst

Ondertekening overeenkomst door L. SipkensOndertekening overeenkomst door L. Sipkens

Lammert Sipkens tekende als eerste, daarna volgden meer dan honderd leden.

 


 

14-04-2017

Windplan Blauw, Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 14-04-2017

Nota van Antwoord op de zienswijzen concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 2-02-2017

Definitief toetsingsadvies commissie MER

 

Ontwikkelproces

De initiatiefnemers zorgen ervoor dat relevante partijen in het ontwikkelproces worden betrokken. Denk daarbij aan natuur- en milieuorganisaties, ondernemersverenigingen en bewonersgroepen. Door gesprekken, overleggen en bijeenkomsten krijgen alle verschillende belangen zo veel als mogelijk een plek in de ontwikkeling van het windpark.

Voor het realiseren van een Windpark moeten er allerlei wettelijke procedures worden doorlopen. Omdat Windplan Blauw valt onder de Rijkscoördinatieregeling liggen de meeste stappen al vast en wordt de besluitvorming door het Rijk wordt gecoördineerd. Hierbij gelden vaste procedures met heldere inspraakmomenten.

Op de pagina procedure ziet u op welke onderwerpen u kunt inspreken. In de planning ziet u wanneer het eerstvolgende inspraakmoment plaatsvindt. Op de pagina omgeving kunt u meer lezen over de omgeving en hoe het windpark het landschapsbeeld zal gaan beïnvloeden.