U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

16-05-2017

Steun uit omgeving voor Windplan Blauw in Flevoland

  


  

15-05-2017

Leden SwifterwinT tekenen hoofdovereenkomst

Ondertekening overeenkomst door L. SipkensOndertekening overeenkomst door L. Sipkens

Lammert Sipkens tekende als eerste, daarna volgden meer dan honderd leden.

 


 

14-04-2017

Windplan Blauw, Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 14-04-2017

Nota van Antwoord op de zienswijzen concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 2-02-2017

Definitief toetsingsadvies commissie MER

 

Vogels

Vogels hebben hun eigen verblijf-, voedsel en broedgebieden en windturbines kunnen daarin een storende factor zijn. Het kan vogels meer tijd en energie kosten dan voorheen om hun nest of voedingsplaats te bereiken als windmolens op hun route worden geplaatst. Hetzelfde geldt voor trekroutes. Ze vliegen om de windmolens heen, of ze willen de turbines en het gebied wellicht mijden. Ook zou er incidenteel een vogel tegen de wieken kunnen vliegen.

Om de effecten voor vogels te beperken, zijn beschermende bepalingen van kracht. Deze regels zijn onder andere vastgelegd in de Flora- en faunawet en in de Natuurbeschermingswet. In de praktijk is het aantal vogels dat sterft als gevolg van windturbines verwaarloosbaar in vergelijking met andere vogelsterfgevallen door menselijk handelen. Jaarlijks sterven 100 miljoen of meer vogels doordat ze tegen ramen vliegen. Huiskatten zijn verantwoordelijk voor 500 miljoen dode vogels per jaar, hoogspanningsdraden voor 174 miljoen, pesticiden voor 72 miljoen en auto’s voor 60 miljoen. Windmolens kosten wereldwijd jaarlijks  zo’n 150.000 vogels het leven. Bron

 

Meer informatie

RVO