U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

16-05-2017

Steun uit omgeving voor Windplan Blauw in Flevoland

  


  

15-05-2017

Leden SwifterwinT tekenen hoofdovereenkomst

Ondertekening overeenkomst door L. SipkensOndertekening overeenkomst door L. Sipkens

Lammert Sipkens tekende als eerste, daarna volgden meer dan honderd leden.

 


 

14-04-2017

Windplan Blauw, Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 14-04-2017

Nota van Antwoord op de zienswijzen concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 2-02-2017

Definitief toetsingsadvies commissie MER

 

Vleermuizen

Vleermuizen verblijven vaak generaties lang op dezelfde plekken en planten zich niet snel voort. Een kleine verandering in hun leefgebied kan impact hebben op de populatie, wat ze tot een relatief kwetsbare diersoort maakt. Ze worden daarom op internationaal niveau beschermd onder de Conventies van Bern en van Bonn, en nationaal door de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet.

 

Effecten en maatregelen

Om vast te stellen hoe het staat met de vleermuispopulatie in een bepaald gebied, heeft het voormalige ministerie van landbouw, natuur en voedsel (LNV) het vleermuisprotocol vastgesteld. Als er vleermuizen voorkomen in een gebied waar mogelijk windmolens gebouwd worden, onderzoeken de initiatiefnemers wat de mogelijke effecten van windmolens op de aanwezige vleermuispopulatie zijn. Naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek kan een ontheffing van de Flora- en Faunawet of een passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig zijn. Ook kunnen er maatregelen getroffen worden om schade te voorkomen, of kan er ergens anders een nieuwe leefomgeving voor de vleermuizen gecreëerd worden.

 

Meer informatie

RVO