U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

16-05-2017

Steun uit omgeving voor Windplan Blauw in Flevoland

  


  

15-05-2017

Leden SwifterwinT tekenen hoofdovereenkomst

Ondertekening overeenkomst door L. SipkensOndertekening overeenkomst door L. Sipkens

Lammert Sipkens tekende als eerste, daarna volgden meer dan honderd leden.

 


 

14-04-2017

Windplan Blauw, Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 14-04-2017

Nota van Antwoord op de zienswijzen concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 2-02-2017

Definitief toetsingsadvies commissie MER

 

Verlichting

Om te voorkomen dat (sport)vliegtuigen in aanraking komen met een windturbine, zijn turbines uitgerust met zogenoemde ‘obstakelverlichting’. Deze verlichting is – zeker in een vlak landschap – goed in de omgeving te zien. Om te voorkomen dat de omgeving hiervan hinder ondervindt, zijn er regels vastgelegd voor de toepassing ervan. Deze regels dienen twee doelen: vanaf de grond is de verlichting minder opvallend en vanuit de lucht blijft de verlichting goed zichtbaar voor de passerende luchtvaart. Zo blijft de veiligheid gewaarborgd.