U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

16-05-2017

Steun uit omgeving voor Windplan Blauw in Flevoland

  


  

15-05-2017

Leden SwifterwinT tekenen hoofdovereenkomst

Ondertekening overeenkomst door L. SipkensOndertekening overeenkomst door L. Sipkens

Lammert Sipkens tekende als eerste, daarna volgden meer dan honderd leden.

 


 

14-04-2017

Windplan Blauw, Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 14-04-2017

Nota van Antwoord op de zienswijzen concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 2-02-2017

Definitief toetsingsadvies commissie MER

 

Documenten

Windpark Windplan Blauw 

Windplan Blauw, Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Nota van Antwoord op de zienswijzen concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Definitief toetsingsadvies commissie MER

Intentieovereenkomst windpark Windplan Blauw

 

Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland

Regioplan Windenergie definitief

Ontwerp Regioplan (geconsolideerde versie) mei 2016

Kaart Regioplan mei 2016