U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

16-05-2017

Steun uit omgeving voor Windplan Blauw in Flevoland

  


  

15-05-2017

Leden SwifterwinT tekenen hoofdovereenkomst

Ondertekening overeenkomst door L. SipkensOndertekening overeenkomst door L. Sipkens

Lammert Sipkens tekende als eerste, daarna volgden meer dan honderd leden.

 


 

14-04-2017

Windplan Blauw, Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 14-04-2017

Nota van Antwoord op de zienswijzen concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 2-02-2017

Definitief toetsingsadvies commissie MER

 

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt ter inzage!

Gepost 2016/12/02

Een volgende grote stap voor ons project Windplan Blauw is gerealiseerd:

 

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ligt ter inzage!

 

Dat betekent dat deze door de minister is goedgekeurd.

Van 2 december 2016 tot 12 januari 2017 ligt de NRD voor Windplanblauw ter inzage. Deze bevat de kaders voor de op te stellen milieueffectrapportage (MER).

Ieder kan met een zienswijze reageren op de NRD. Samen met het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage dienen deze zienswijzen als input voor een definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

 

U kunt de stukken inzien:

-          Op www.bureau-energieprojecten.nl (digitaal)

-          Bij de gemeente Lelystad (op papier)

-          Bij de gemeente Dronten (op papier)

 

Inloopbijeenkomst

U bent van harte welkom op woensdag 14 december van 19.00-21.00 uur, in het Kerkcentrum de Hoeksteen Swifterbant.

De ministeries van EZ en I&M organiseren samen met SwifterwinT, Nuon, Provincie Flevoland en de gemeenten Dronten en Lelystad deze bijeenkomst. Hier vindt u alle informatie over het project en de procedure.

 

Voor meer informatie over de NRD en het vervolg: www.bureau-energieprojecten.nl

 

Download hier de uitnodiging in pdf.