U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

16-05-2017

Steun uit omgeving voor Windplan Blauw in Flevoland

  


  

15-05-2017

Leden SwifterwinT tekenen hoofdovereenkomst

Ondertekening overeenkomst door L. SipkensOndertekening overeenkomst door L. Sipkens

Lammert Sipkens tekende als eerste, daarna volgden meer dan honderd leden.

 


 

14-04-2017

Windplan Blauw, Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 14-04-2017

Nota van Antwoord op de zienswijzen concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

 


 

 2-02-2017

Definitief toetsingsadvies commissie MER

 

Welkom bij Windplan Blauw

 "215 MW groene stroom voor circa 172.000 huishoudens, een besparing van 340.000 ton CO2 per jaar!"


Recente documenten:

  • Windplan Blauw, Reikwijdte en Detailniveau
  • Nota van Antwoord op de zienswijzen concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Bekijk/download hier deze documenten.

Over Windplan Blauw

Windplan Blauw is de werktitel voor het windpark Flevoland Noord. Onder de naam Windplan Blauw werken de windvereniging SwifterwinT en Nuon nauw samen aan de ontwikkeling van het windpark Flevoland Noord.

> lees verder

Onze doelstellingen

  • Beoogd aantal windturbines: 65
  • Aantal te verwijderen windturbines: 74, 28 van Nuon
  • Turbinetype: Voorlopig 3,3 MW
  • Start bouw: 2020
  • Totaal aantal MW: 215 MW
  • Stroomopbrengst: 645 miljoen kWh
  • Vermeden uitstoot: 340.000 ton CO2

Waar komt het windpark?

Windplan Blauw richt zich op het gebied in de noordwesthoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad) ook wel aangeduid als projectgebied Noord in het Regioplan.

Zie de kaart hiernaast, het werkgebied van Windplan Blauw betreft het blauw gearceerde gebied.

> lees verder

Wie ontwikkelt het windpark?

De initiatiefnemers van het Windpark Flevoland Noord zijn windvereniging SwifterwinT en Nuon die onder de naam Windplan Blauw nauw samenwerken met de gemeenten Dronten en Lelystad, de provincie Flevoland en het Rijk. 

> lees verder